Komitèer og utvalg

Norges Seilforbund har oppnevnt flere kommitéer og utvalg for å bistå styret og administrasjonen i deres daglig virke. Seiltinget er forbundets øverste organ og der velges kontrollkomité, valgkomité og lovkomité. Øvrige komitéer og utvalg nedsettes av styret for den perioden styret virker,​ som er mellom to seilting.

  
Innhold
  

Formål:

Arbeide for å forbedre rammevilkår for seiling generelt – både på land og på vannspeilet.

Sammensetning:

Leder: Peter L. Larsen

Medlemmer: Vidar Utne fra styret, Rolf Hermansen, Ilan Sharoni og NN

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

 • Rådgivende organ for Styret og administrasjonen i båtpolitiske saker.
 • Utarbeide høringsuttalelser i samråd med Generalsekretær.
  • Avgi uttalelser i tråd med NSFs kjente retningslinjer.
  • Innstille til styret der det er nødvendig med båtpolitisk avklaring.
 • Ressursorgan for medlemsforeninger med behov for bistand.
 • Aktivt delta i prosesser på initiativ av seilforeninger som har regulatoriske eller andre utfordringer med sine anlegg eller vannspeil.  
  • Utarbeide ressursbank og referansesaker for bruk av seilforeninger ovenfor kommune eller offentlige myndigheter.
 • Bindeledd mot nasjonale, nordiske og europeiske fora.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret TEST

  

Formål:

Sikre den tekniske kompetansen som er påkrevd for å bedrive seilsport i Norge.

Sammensetning:

Leder: Hermod Opstvedt

Medlemmer: Bjørn Vadholm, Kristian Gude, Sverre Ellingsen og Thomas Nilsson.

Fra administrasjonen: Per Bøymo

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

 • Anbefale for NSFs styre å godkjenne søknader vedrørende klasseklubber, samt sørge for årlig revisjon.
 • Være NSFs fagkomité vedrørende tekniske spørsmål.
 • Kvalitetssikre og sørge for at der tilbys sikkerhetskurs samt sikre at NSF er oppdatert vedrørende spørsmål rundt dette.
 • Sikre den nasjonal kompetanse for respittseilingen,
 • Sørge for at det arrangeres nødvendige målerkurs og autorisere målere, samt sikre faglige oppdateringer innen målerområdet gjennom seminarer.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Være et rådgivende organ for forbundets sportslige ledelse, samt sikre koordinert ressursbruk innen toppidretten.

Sammensetning:

Leder: Sportssjef Rigo de Nijs

Medlemmer: En representant fra styret, samt en representant fra hver av foreningene som har utøvere på landslag. Generalsekretær og representant fra OLT møter ved behov.

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for kalenderåret.

Hovedmål/Funksjon:

•    Støtte sportssjefen slik at norsk eliteseiling oppnår de resultatmål seiltinget har vedtatt.

•    Støtte og gi innspill til Sportssjefen i spørsmål om prioritering og ressursbruk.

•    Innspill til utøverkontrakter.

•    Koordinere ressurser med foreninger som har landslagsutøvere.

Rapportering:

Sportssjefen rapporterer til styret.

  

Formål:

Et uavhengig organ med formål å kvalitetssikre regelverket for seilsporten i Norge, samt behandle og avgjøre alle appeller.

Sammensetning:

Leder:  Trond Strandenes

Medlemmer: Torgrim Log, Harald Sørensen og Leder av Dommerutvalget. Leder av Regattautvalget møter i saker der dette er naturlig.

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål:

•   Behandle og avgjøre appeller.

•   Representere NSF i saker under regel 69.3(a).

•   Kvalitetssikre oversettelsen av Kappseilingsreglene og andre internasjonale regler for seilsporten.

•   Kvalitetssikre utarbeidelsen av regler for Norgesmesterskap, Norges-­‐cup og andre nasjonale stevner.

•   Kvalitetssikre utarbeidelsen av øvrige nasjonale regler or forskrifter.

•   Samarbeide med øvrige nasjonale myndigheter innen Nordisk Seilforbund om regler for nordiske stevner og nordiske forskrifter til Kappseilingsreglene.

•   Samarbeide med øvrige nasjonale myndigheter innen Nordisk Seilforbund om felles Nordiske forskrifter  til  Kappseilingsreglene.

•   Bistå NSFs representanter i ISAF vedrørende spørsmål om regelendringer, regelfortolkninger og andre saker som naturlig hører inn under komiteens arbeidsområde.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre nødvendig personell med arrangør- og dommerkompetanse for å gjennomføre regattaer i Norge.

Sammensetning:

Leder: Tor Møinichen

Medlemmer: 

Anne Kaalstad (Tønsberg SF), leder arrangørgruppen
Henrik Wigers Larsen (Bergen SF)
Alf Magne Andersen (Nesodden SF)
Thomas Kresse (Tønsberg SF), leder dommergruppen
Tonny Vedeler Jensen (Moss SF)
Karl Petter Haugen (Askøy SF)

Fra administrasjonen Per Christian Bordal

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode. 

Hovedmål/Funksjon:

 • Være NSFs fagkomité med hensyn til rekruttering, utdanning og oppdatering av arrangører- og dommere på nasjonalt nivå.
 • Være NSFs fagkomité i arrangør- og dommerspørsmål. og i denne sammenhengen være styrets høringsinnstans i faglige spørsmål.
 • Etablere en struktur for arrangør- og dommerutdanningen som motiverer og kvalifiserer seilere til å bli arrangører og dommere helt opp til internasjonalt nivå.
 • Sørge for utdanning og autorisasjon av arrangører og dommere på nasjonalt nivå.
 • Sørge for utdanning og sertifisering av instruktører for kursene for arrangører og dommere på regionalt og nasjonalt nivå
 • Sørge for at det arrangeres arrangør- og dommerkurs og faglig oppdatering innen fagområdet gjennom seminarer.
 • Samarbeide og utveksle erfaringer med andre nordiske land.
 • Være oppdatert i forhold til World Sailing policy og utvikling innen arrangør- og dommerområdet.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre nødvendig personell med trenerkompetanse i seilnorge.

Sammensetning:

Leder: Iens Ludvig Høst

Medlemmer:  Frode Jørstad, Tonje Edland og Frank Kirkeland

Fra Administrasjonen: Jan Steven Johansen

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

 • Være NSFs fagkomité med hensyn til trenere og trenerrelaterte spørsmål på lokalt og nasjonalt nivå.
 • Være NSFs fagkomité i trenerspørsmål.
 • Sørge for trenerutdanning og autorisasjon, samt faglig oppdatering innen området gjennom seminarer.
 • Samarbeide og utveksle erfaringer med andre nordiske land.
 • Være oppdatert i forholdt til World Sailing og utvikling innen trenerområdet. 

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.


  

Bidra til en veldrevet nasjonal liga med internasjonale forgreninger som gir gode rammebetingelser og bidrar til å sikre aktivitet og kompetanse til alle ledd innen seilsporten.

Sammensetning: Leder: representant fra NSF styret

Medlemmer: tre personer som representerer foreninger som deltar i første divisjon, to personer som representerer foreninger som deltar i andre divisjon, en person i tillegg til leder fra NSF styret, samt at generalsekretæren møter på vegne av administrasjonen.

Oppnevning: Styret oppnevner sine to representanter og Seilsportsligaens deltakere velger sine representanter.

 

2017

Leder : Kristian Fæste, NSF

Medlemmer: Torill Sætre, NSF

Karl Kjørstad, KNS 1.divisjon (gjenvalg)

Morten Knutsen, Moss SF 1.divisjon (ny)

Atle Dreng, Larvik SF 1.divisjon (ny)

Remi Rasmussen, Bodø SF 2.divisjon (gjenvalg)

Leif C. Middelthon, Stavanger SF 2.divisjon (gjenvalg)

Fra Administrasjonen: Espen Guttormsen, NSF  

Hovedmål/Funksjon:

• Bestemme stevnesteder

• Bestemme antall deltakere i hver divisjon og antall divisjoner

• Bestemme hva som skal være nasjonale og eventuelt regionale divisjoner

• Sikre det profesjonelle nivået på arrangementenes gjennomføring

• Bidra til å utvikle en organisasjon som gir kompetanseheving på dommere og regatta arrangører

• Koordinere med de andre nasjonale ligaene i European Sailing Leage

• Tilrettelegge slik at markedspotensialet blir utnyttet

• Innstille til NSF administrasjonen i forhold til ressursbruk

• Koordinere ressurser

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Styrethttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Administrasjonen/Tiles/komiteer_utvalg.png
/kontaktoss/Sider/Administrasjonen.aspxNavigasjon på siden
Funksjonærerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/funksjonaerer.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Funksjonaerer.aspxNavigasjon på siden
Komiteer og utvalghttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/komiteer_utvalg.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/KomiteerOgUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Klasseklubberhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/klasseklubber.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Klasseklubber.aspxNavigasjon på siden
Kontakt osshttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktoss/Navigasjon på siden
Seilkretserhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/seilkretser.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Seilkretser.aspxNavigasjon på siden
Presseromhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/klubbenimedia.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Presserom.aspxNavigasjon på siden

 Medlemsfordeler

 

 

255x160_Erik_Arnesen_Helsfyr_Seiling2.jpghttp://www.e-magin.se/paper/h4m1dgvm/paper/1255x160_Erik_Arnesen_Helsfyr_Seiling2.jpg
255x160_V-Klasse_Seilinghttp://www.e-magin.se/paper/h4m1dgvm/paper/1255x160_V-Klasse_Seiling
Codan-Nor_Green_255x160https://www.codanforsikring.no/kampanje/norges-seilforbund/?utm_source=norges-seilforbund&utm_medium=link&utm_content=medlemsfordeler&utm_campaign=NSF_HellyHansenCodan-Nor_Green_255x160
Helly_Hansen_logohttp://www.hellyhansen.com/Helly_Hansen_logo
idrettsreiserhttp://www.idrettsreiser.no/index.php?lang=nbidrettsreiser
triboshttp://triboscoatings.no/tribos