Komitèer og utvalg

Norges Seilforbund har oppnevnt flere kommitéer og utvalg for å bistå styret og administrasjonen i deres daglig virke. Seiltinget er forbundets øverste organ og der velges kontrollkomité, valgkomité og lovkomité. Øvrige komitéer og utvalg nedsettes av styret for den perioden styret virker,​ som er mellom to seilting.

  
Innhold
  

Formål:

Arbeide for å forbedre rammevilkår for seiling generelt – både på land og på vannspeilet.

Sammensetning:

Leder: Peter L. Larsen

Medlemmer: Vidar Utne fra styret, Jan Erik Næss og Rolf Hermansen

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

  • Rådgivende organ for Styret og administrasjonen i båtpolitiske saker.
  • Utarbeide høringsuttalelser i samråd med Generalsekretær.
    • Avgi uttalelser i tråd med NSFs kjente retningslinjer.
    • Innstille til styret der det er nødvendig med båtpolitisk avklaring.
  • Ressursorgan for medlemsforeninger med behov for bistand.
  • Aktivt delta i prosesser på initiativ av seilforeninger som har regulatoriske eller andre utfordringer med sine anlegg eller vannspeil.  Utarbeide ressursbank og referansesaker for bruk av seilforeninger ovenfor kommune eller offentlige myndigheter.
  • Bindeledd mot nasjonale, nordiske og europeiske fora.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre den tekniske kompetansen som er påkrevd for å bedrive seilsport i Norge.

Sammensetning:

Leder: Hermod Opstvedt

Medlemmer: Bjørn Vadholm, Kristian Gude, Per Bøymo, Sverre Ellingsen og Thomas Nilson.

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

•    Godkjenne søknader vedrørende klasseklubber, samt sørge for årlig revisjon.

•    Være NSFs fagkomité vedrørende tekniske spørsmål.

•    Kvalitetssikre og sørge for at der tilbys sikkerhetskurs samt sikre at NSF er oppdatert vedrørende spørsmål rundt dette.

•    Sikre den nasjonal kompetanse for respittseilingen.

•    Arrangere målerkurs, samt sikre faglig oppdatering innen målerområdet gjennom seminarer.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Være et rådgivende organ for forbundets sportslige ledelse, samt sikre koordinert ressursbruk innen toppidretten.

Sammensetning:

Leder: Sportssjef Jan Steven Johannessen

Medlemmer: Grete Halvorsen fra Styret, samt en representant fra hver av foreningene som har utøvere på landslag. Generalsekretær og representant fra OLT møter ved behov.

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for kalenderåret.

Hovedmål/Funksjon:

•    Støtte sportssjefen slik at norsk eliteseiling oppnår de resultatmål seiltinget har vedtatt.

•    Støtte og gi innspill til Sportssjefen i spørsmål om prioritering og ressursbruk.

•    Innspill til utøverkontrakter.

•    Koordinere ressurser med foreninger som har landslagsutøvere.

Rapportering:

Sportssjefen rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre nødvendig personell med arrangørkompetanse for å gjennomføre regattaer i Norge.

Sammensetning:

Leder: Henning Asklien

Medlemmer:  Ole Richard Mortensen

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

•    Være NSFs fagkomité med hensyn til rekruttering, utdanning og oppdatering av arrangører på nasjonalt nivå.

•   Være NSFs fagkomité i arrangørspørsmål.

•   Godkjenne og autorisere arrangører/regattasjefer på nasjonalt nivå.

•   Arrangere regattaarrangørkurs og faglig oppdatering innen området gjennom seminarer.

•   Samarbeide og utveksle erfaringer med andre nordiske land.

•   Være oppdatert i forholdt til internasjonal policy og utvikling innen arrangørområdet. 

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre nok personell med kompetanse, samt kvalitetssikre stevner som går i Norge .

Sammensetning:

Leder: Marianne  Middelthon

Medlemmer: Karl Kjørstad, Harald Sørensen og Espen Guttormsen

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnt av styret med en arbeidsperiode frem til seiltinget 2015. 

Hovedmål:

•    Være NSFs fagkomite med hensyn på rekruttering og utdanning.

•    Samarbeide og utveksle erfaringer med de andre nordiske land.

•    Sikre kvalitet og format på match-­‐ og teamstevner.

•    Sikre graderte stevner til Norge.

Rapportering:

Utvalget rapporter til styret. 

  

Formål:

Et uavhengig organ med formål å kvalitetssikre regelverket for seilsporten i Norge, samt behandle og avgjøre alle appeller.

Sammensetning:

Leder:  Marianne  Middelthon

Medlemmer: Trond Strandenes, Harald Sørensen og Leder av Dommerutvalget. Leder av Regattautvalget møter i saker der dette er naturlig.

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål:

•   Behandle og avgjøre appeller.

•   Representere NSF i saker under regel 69.3(a).

•   Kvalitetssikre oversettelsen av Kappseilingsreglene og andre internasjonale regler for seilsporten.

•   Kvalitetssikre utarbeidelsen av regler for Norgesmesterskap, Norges-­‐cup og andre nasjonale stevner.

•   Kvalitetssikre utarbeidelsen av øvrige nasjonale regler or forskrifter.

•   Samarbeide med øvrige nasjonale myndigheter innen Nordisk Seilforbund om regler for nordiske stevner og nordiske forskrifter til Kappseilingsreglene.

•   Samarbeide med øvrige nasjonale myndigheter innen Nordisk Seilforbund om felles Nordiske forskrifter  til  Kappseilingsreglene.

•   Bistå NSFs representanter i ISAF vedrørende spørsmål om regelendringer, regelfortolkninger og andre saker som naturlig hører inn under komiteens arbeidsområde.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre nødvendig personell med dommerkompetanse for å gjennomføre regattaer i Norge.

Sammensetning:

Leder: Thomas Kresse

Medlemmer: Marianne Middelthon og Torgrim Log.

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode. 

Hovedmål/Funksjon:

•        Være NSFs fagkomité med hensyn til rekruttering, utdanning og oppdatering av dommere på nasjonalt nivå.

•        Være NSFs fagkomité i dommerspørsmål.

•       Godkjenne og autorisere dommere på nasjonalt nivå.

•        Arrangere dommerkurs og faglig oppdatering innen dommerområdet gjennom seminarer.

•        Samarbeide og utveksle erfaringer med andre nordiske land.

•       Være oppdatert i forhold ttil internasjonal policy og utvikling innen dommerområdet.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Samordne og sikre utdanningen gjennom alle fagkomiteene i tråd med vedtatt strategiog handlingsplan –dommerutvalget, regattautvalget,teknisk utvalgog trenere.

Sammensetning:

Leder: Bjørn Sissener

Medlemmer: Per Christian Bordal fra administrasjonen, leder avdommerutvalget, leder av teknisk utvalg og leder av regattautvalget.

Oppnevning–Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

- Sikre overordnet policy for utdanning i tråd med tingvedtak.

- Koordinere kurs og seminarer.

- Planlegging og gjennomføring av felles seminar.

- Utarbeide kursplaner.

- Revidering avsertifisering.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

​Inger Britt
Anette Hjellestad
Bente L. Mortensen
Regis Rougier
Øystein Fredriksen
Atle Reidulf

  

Formål:

Sikre nødvendig personell med trenerkompetanse i seilnorge.

Sammensetning:

Leder: Iens Ludvig Høst

Medlemmer:  Frode Jørstad og Frank Kirkeland

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

•    Være NSFs fagkomité med hensyn til trenere og trenerrelaterte spørsmål på lokalt og nasjonalt nivå.

•   Være NSFs fagkomité i trenerspørsmål.

•   Arrangere trenerkurs og faglig oppdatering innen området gjennom seminarer.

•   Samarbeide og utveksle erfaringer med andre nordiske land.

•   Være oppdatert i forholdt til internasjonal policy og utvikling innen trenerområdet. 

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.


  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Styrethttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Administrasjonen/Tiles/komiteer_utvalg.png
/kontaktoss/Sider/Administrasjonen.aspxNavigasjon på siden
Funksjonærerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/funksjonaerer.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Funksjonaerer.aspxNavigasjon på siden
Komiteer og utvalghttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/komiteer_utvalg.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/KomiteerOgUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Klasseklubberhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/klasseklubber.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Klasseklubber.aspxNavigasjon på siden
Kontakt osshttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktoss/Navigasjon på siden
Seilkretserhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/seilkretser.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Seilkretser.aspxNavigasjon på siden
Presseromhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/klubbenimedia.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Presserom.aspxNavigasjon på siden

 Medlemsfordeler

 

 

255x160_Erik_Arnesen_Helsfyr_Seiling2.jpghttp://www.e-magin.se/paper/h4m1dgvm/paper/1255x160_Erik_Arnesen_Helsfyr_Seiling2.jpg
255x160_V-Klasse_Seilinghttp://www.e-magin.se/paper/h4m1dgvm/paper/1255x160_V-Klasse_Seiling
Codan-Nor_Green_255x160https://www.codanforsikring.no/kampanje/norges-seilforbund/?utm_source=norges-seilforbund&utm_medium=link&utm_content=medlemsfordeler&utm_campaign=NSF_HellyHansenCodan-Nor_Green_255x160
Helly_Hansen_logohttp://www.hellyhansen.com/Helly_Hansen_logo
idrettsreiserhttp://www.idrettsreiser.no/index.php?lang=nbidrettsreiser
triboshttp://triboscoatings.no/tribos