For deg - Funksjonær

 

 

Funksjonærene i ​​seil-Norge er selve limet i vår landsdekkende bevegelse. Med uselvisk bruk av sin egen tid sørger de for at vi kan seile regatta, få barna i aktivitet på vannet, komme til et godt holdt klubbhus og utvikle oss videre som seilere. Funksjonærene er de ekte ildsjelene i vår verden, og de fortjener takk - og ikke minst så fortjener de at flere av oss engasjerer oss. Vil du utdanne deg til funksjonær? Se aktuelle kurs her.

Nyttige dokumenter og lister
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Dokumenterhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumenter/Sider/Funksjonaer.aspxNavigasjon på siden
Appellerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/appeller.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegfunksjonaer/Sider/Appeller.aspxNavigasjon på siden
Kappseilingsreglerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kappseilingsreglene.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegfunksjonaer/Sider/Kappseilingsregler.aspxNavigasjon på siden
Søknad NM og NChttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/soknad_nm_nc.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegfunksjonaer/Sider/SoknadNMogNC.aspxNavigasjon på siden
Terminlistehttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/terminliste_tabell.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegfunksjonaer/Sider/Terminliste.aspxNavigasjon på siden
Utdanning og kurshttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/treningstips.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegfunksjonaer/Sider/Utdanning.aspxNavigasjon på siden
Funksjonærlisten/Tiles/funksjonaerer.png
/fordegfunksjonaer/Sider/Funksjonaerlisten.aspxNavigasjon på siden

 Medlemsfordeler