Seiling og miljø

 

 

Seiling og miljøhttps://seiling.klubb.nif.no/fordegseiler/Bildearkiv seiling og milj/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/fordegseiler/Bildearkiv%20seiling%20og%20miljSeiling og miljø

​Seiling er miljøvennlig. Vi drives frem av vinden. Det eneste som høres er suset fra den samme og avslappende bølgeskvulp. Om bord i båten har du begrensede ressurser. Du er en liten mikroverden hvor du bare har plass til litt mat og drikke, ​drivstoff til fremdrift og varme og klær som er tilpasset forholdene. Når en kommer hjem fra lengre seilturer blir en ofte slått av hvor lite en egentlig trenger for å ha det godt. Samtidig så oppdager en hvor mye søppel en produserer. Det skaper innsikt og perspektiv som vi forhåpentligvis kan ta med oss inn i hverdagen.
Havet er helt avgjørende - ikke bare for at vi som seilere skal ha det fint - men også for alt livet på jorden. Derfor har NSF valgt å engasjere seg i havets ve og vel. NSF er medlem ​av HoldNorgeRent - organisasjonen som arrangerer Strandryddedagen. I 2018 arrangeres Strandryddedagen 5. mai.

Kamp mot marin forsøpling
Det engasjementet har også ført til et et eget prosjekt mot marin forsøpling som er delvis finansiert av Sparebankstiftelsen DNB
Prosjektet skal bidra til at seilere plukker søppel på havet og i strandkanten hele året. Vi er tross alt i frontlinjen når det gjelder å oppdage marin forsøpling ute i skjæra. Dessuten er det veldig viktig å fjerne plastikk og lignende fra havet så tidlig som mulig før det blir malt opp til ekstremt skadelig mikroplast. 

Egen app
Vi har utviklet en egen app som du kan laste ned fra App Store og Google Play. Her kan du registrere søppelet du finner og dermed bidra til at vi får bedre statistikk på hvor mye søppel som plukkes. Appen er gratis. Vi har flere #HoldHavetRent ambassadører som bidrar aktivt til å både rydde søppel og motivere andre til det. Vi ønsker absolutt flere frivillige som kan gjøre en forskjell. Kontakt jon.amtrup@seiling.no for mer informasjon.

Storstilt kampanje
I 2017 fikk vi 450.000 kroner av Miljødirektoratet for å øke kampen mot marin forsøpling. Det meste av pengene gikk til å engasjere klubbene rundt hele kysten til å rydde plast fra våre strender. Seilerne samlet inn rundt 70 tonn med søppel i denne aksjonen. Vi har søkt nye midler i 2018. Uansett så satser vi på at engasjementet i foreningene og blant seilerne holder seg - uavhengig av økonomisk støtte.

Kystplanken
I 2018 har vi inngått et samarbeid med Kystlotteriet om å etablere en ordning som skal passe i alle havner og rekreasjonsområder langs kysten. Vi har fått økonomisk støtte av Plastretur for å utvikle en såkalt Kystplanke. Kystplanken er et alt-i-ett løsning der ivrige strandryddere kan hente ryddesekker rett ved båten, og levere dem tilbake fulle av plast når båtturen er over. Der fester man også et av Kystlotteriets lodd og er dermed med i treningen om forskjellige gaver og opplevelser. Kystplanken skal lanseres i 2018 som et prøveprosjekt og som et fullskalaprosjekt langs hele kysten i 2019.

Foredragsserie
NSF tilbyr foreninger et inspirerende foredrag om å seile norskekysten, samt råd og tips til hvordan du kan bidra til å holde den vakre kysten ren mens du nyter den. Ta kontakt med jon.amtrup@seiling.no​ eller på telefon 932 28 926 hvis din forening er interessert i et foredrag.
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Finn din klubbhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/finn_din_klubb.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/FinnDinKlubb.aspxNavigasjon på siden
Lær deg å seilehttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/laer_deg_seile.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/LaerDegAaSeile.aspxNavigasjon på siden
Seiling og miljøhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/finn_din_klubb_Seil2.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/FinnDinAktivitet.aspxNavigasjon på siden
Lisenser og formelle krav/Tiles/lisens_formelle_krav.png
/Sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Turseilinghttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/turseiling.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/Turseiling.aspxNavigasjon på siden
Seilturglede/Tiles/funksjonaerer_alt2.png
/fordegseiler/Sider/Seilturglede.aspxNavigasjon på siden
Kontaktpersonerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/Kontaktpersoner.aspxNavigasjon på siden
Kjøp seilnummer/Tiles/dette_er_seiling.png
https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Seilingens DAG/Tiles/SeilernesDag.png
/fordegseiler/Sider/Seilingens-Dag.aspxNavigasjon på siden
Regatta/Tiles/mesternes_mester.png
/regattaNavigasjon på siden