Seiling og miljø

 

 

Seiling og miljøhttps://seiling.klubb.nif.no/fordegseiler/Bildearkiv seiling og milj/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/fordegseiler/Bildearkiv%20seiling%20og%20miljSeiling og miljø

​Seiling er miljøvennlig. Vi drives frem av vinden. Det eneste som høres er suset fra den samme og avslappende bølgeskvalp. Om bord i båten har du begrensede ressurser. Du er en liten mikroverden hvor du bare har plass til litt mat og drikke, ​drivstoff til fremdrift og varme og klær som er tilpasset forholdene. Når en kommer hjem fra lengre seilturer blir en ofte slått av hvor lite en egentlig trenger for å ha det godt. Samtidig så oppdager en hvor mye søppel en produserer. Det skaper innsikt og perspektiv som vi forhåpentligvis kan ta med oss inn i hverdagen.
NSF er medlem ​av HoldNorgeRent - organisasjonen som arrangerer Strandryddedagen. Havet er helt avgjørende - ikke bare for at vi som seilere skal ha det fint - men også for alt livet på jorden. Derfor har NSF valgt å engasjere seg i havets ve og vel. 
Det engasjementet har også ført til et et eget prosjekt mot marin forsøpling som er delvis finansiert av Sparebankstiftelsen DNB
Prosjektet skal bidra til at seilere plukker søppel på havet og i strandkanten hele året. Vi er tross alt i frontlinjen når det gjelder å oppdage marin forsøpling ute i skjæra. Dessuten er det veldig viktig å fjerne plastikk og lignende fra havet så tidlig som mulig før det blir malt opp til ekstremst skadelig mikroplast. 
NSF tilbyr foreninger et inspirerende foredrag om å seile norskekysten, samt råd og tips til hvordan du kan bidra til å holde den vakre kysten ren mens du nyter den. Ta kontakt med jon.amtrup@seiling.no​ eller på telefon 932 28 926 hvis din forening er interessert i et foredrag.
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Finn din klubbhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/finn_din_klubb.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/FinnDinKlubb.aspxNavigasjon på siden
Lær deg å seilehttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/laer_deg_seile.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/LaerDegAaSeile.aspxNavigasjon på siden
Seiling og miljøhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/finn_din_klubb_Seil2.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/FinnDinAktivitet.aspxNavigasjon på siden
Lisenser og formelle krav/Tiles/lisens_formelle_krav.png
/Sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Turseilinghttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/turseiling.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/Turseiling.aspxNavigasjon på siden
Seilturglede/Tiles/funksjonaerer_alt2.png
/fordegseiler/Sider/Seilturglede.aspxNavigasjon på siden
Kontaktpersonerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/Kontaktpersoner.aspxNavigasjon på siden
Kjøp seilnummer/Tiles/dette_er_seiling.png
https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Seilingens DAG/Tiles/SeilernesDag.png
/fordegseiler/Sider/Seilingens-Dag.aspxNavigasjon på siden
Regatta/Tiles/mesternes_mester.png
/regattaNavigasjon på siden