Seilingens Dag

 

 

Seilingens Daghttps://seiling.klubb.nif.no/fordegseiler/Bildearkiv Seilingens Dag/Forms/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=/fordegseiler/Bildearkiv%20Seilingens%20DagSeilingens Dag

Seiling er en viktig del av norsk friluftsliv og nå ønsker Norges Seilforbund å satse mer på alle som bruker seiling som rekreasjon og aktiv naturopplevelse. ​
Seilingens dag ble arrangert for første gang i 2015 og hver år etter det har seilforeninger vist frem hva seiling kan tilby av naturopplevelser og glede for alle.  I 2018 har har vi satt av datoen lørdag 1. september 2017 i forbindelse med Friluftslivets uke som Norsk Friluftsliv arrangerer. NSF er medlem av Norsk Friluftsliv
Ta kontakt med Jon Amtrup i NSF hvis du har spørsmål.
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Finn din klubbhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/finn_din_klubb.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/FinnDinKlubb.aspxNavigasjon på siden
Lær deg å seilehttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/laer_deg_seile.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/LaerDegAaSeile.aspxNavigasjon på siden
Seiling og miljøhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/finn_din_klubb_Seil2.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/FinnDinAktivitet.aspxNavigasjon på siden
Lisenser og formelle krav/Tiles/lisens_formelle_krav.png
/Sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Turseilinghttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/turseiling.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/Turseiling.aspxNavigasjon på siden
Seilturglede/Tiles/funksjonaerer_alt2.png
/fordegseiler/Sider/Seilturglede.aspxNavigasjon på siden
Kontaktpersonerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegseiler/Sider/Kontaktpersoner.aspxNavigasjon på siden
Kjøp seilnummer/Tiles/dette_er_seiling.png
https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Seilingens DAG/Tiles/SeilernesDag.png
/fordegseiler/Sider/Seilingens-Dag.aspxNavigasjon på siden
Regatta/Tiles/mesternes_mester.png
/regattaNavigasjon på siden