Veiledende satser og Kontraktsmal

NSF har følgende veiledende satser for kursvirksomhet:

Dagslønn:
Trener I - 1200,-
Trener II - 1700,-
Trener III - 2000,-

Timelønn:
Trener I - 160,-
Trener II - 210,-
Trener III - 250,-

Med Trener III regnes trenere med stor nasjonal og internasjonal erfaring.

NSF anser jobb med en kveldsøkt i en seilforening til å være minimum tre timers arbeid. I dette ligger da også for- og etterarbeid.

Lønn må sees i sammenheng med ansvar og erfaring, det kan gjerne være forskjell på hovedansvarlig og assistent-trener, selv om utdanningen er lik.


2018 Trenerkontrakt-mal.docx.
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Utdanning og kurshttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/treningstips.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegtrener/Sider/UtdanningOgKurs.aspxNavigasjon på siden
Terminlistehttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/terminliste_tabell.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegtrener/Sider/Terminliste.aspxNavigasjon på siden
Treningstipshttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/treningstips.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegtrener/Sider/Treningstips.aspxNavigasjon på siden
Instruksjonsvideoerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/treningstips.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegtrener/Sider/Instruksjonsvideoer.aspxNavigasjon på siden
Veiledende satser og kontraktsmalhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/veiledende_satser_kontraktsmal_trenere.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegtrener/Sider/VeiledendeSatserKontraktsmal.aspxNavigasjon på siden
Spørsmål og svarhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sporsmal_svar.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/fordegtrener/Sider/SporsmalOgSvar.aspxNavigasjon på siden

 Medlemsfordeler