Styret

Styret ble valgt på seiltinget mars 2017 og styreperioden varer frem til og med seiltinget mars 2019. På seiltinget 2015 ble det besluttet endringer i styresammensetningen, slik at NSF styret nå ​består av President, 1. Visepresident, 2. Visepresident, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.

 

 

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Administasjonenhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktoss/Sider/Administrasjonen.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktoss/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktoss/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Komitéerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktoss/Sider/Komiteer.aspxNavigasjon på siden
Kontaktpersoner aktiviteterhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktoss/Sider/KontaktpersonerAktiviteter.aspxNavigasjon på siden

  Tidligere formenn og presidenter

H.K.H Kronprins Harald V
1970-1972

Frederik Horn
1972-1975

Carl L Mortensen
1975-1976

Eigil Hagen
1976-1978

Carl L Mortensen
1978-1982

Per Kierulf
1982-1986

Nils Erik Johannessen
1986-1990

Torbjørn Pollen
1990-1994

Thor Føyen
1994-1998

Inger Book
1998-2001

Øystein Fredriksen
2001-2007

Stig Hvide Smith
2007-2009

Peter L. Larsen
2009-2013

Tor Møinichen
2013-2017