Arrangør- og Dommerutvalget har kurskalenderen klar

Tor Møinichen
07.12.2017
Arrangør- og Dommerutvalget har prioritert arbeidet med en revidert utdanningsstruktur og oppdatering av kursmateriellet, og nå er kurskalenderen klar.

Arrangør- og Dommerutvalget har hatt et planleggingsmøte. Utvalget har prioritert arbeidet med en revidert utdanningsstruktur og oppdatering av kursmateriellet.

Den nye utdanningsstrukturen baseres på at alle som vil bli arrangører eller dommere først gjennomgår et nettbasert regelkurs med skriftlig test. Regelkurset er tilpasset utdanningsløpene, så i praksis vil det virke som to kurs og det vil være to forskjellige tester. Kravet til å bestå dette kurset før man kan begynne på spesialutdannelsen vil først bli implementert fra høsten 2018, men regelkurset vil bli publisert på nettsiden til NSF i løpet av januar.

Kursene, som vil bli holdt vinter / vår 2018, vil i hovedsak bli basert på de tidligere kursmalene, men noe nytt vil det være. For både arrangører og dommere vil første trinn etter regelkurset være nivå II, og deretter nivå III, dvs. det som også blir kalt Regattasjef og Forbundsdommer på nivå III.

I tillegg tilbys Banedommerkurs (regel 42), Matchdommerkurs etter behov, samt kurs i Direktedømming av fleet race (etter Addendum Q). På arrangørsiden planlegger vi et Stevnelederkurs, men det blir neppe ferdig denne vinteren. Vi håper imidlertid og ha en seanse om stevneledelse på Klubbkonferansen.

Instruktørpool
Vi har også bestemt at vi skal etablere en instruktørpool for kursene på begge nivåer. På nivå III vil det hovedsakelig bli utvalgets medlemmer supplert med noen få eksterne. På nivå II vil det bli langt flere for å få en god geografisk spredning på disse instruktørene, da kursene på nivå II arrangeres i kretser og klubber.

Utdanningsstrukturen i kontinuerlig forbedring
Vi har allerede tanker om en totalt ny utdanningsstruktur, men den klarer vi ikke implementere før neste vinter, dvs. fra januar 2019. Vi tror den nye strukturen vi har i tankene vil gjøre det lettere å rekruttere yngre personer til arrangør- og dommerrollen, da veien frem vil bli forenklet.

Nivå II kursene
Kursmateriellet for Arrangør II og Dommer II vil være ferdig for utsendelse til instruktørpoolen medio januar, slik at kretser og klubber kan planlegge kurs på nivå II fra den 1. februar. De som ønsker å arrangere slike kurs, kan i og for seg allerede nå sende ut innbydelse med tid og sted.

Oppdateringsseminar
Vi holdt dette seminaret i vinter. Ikke alle fikk anledning til å delta. Vi vil gjerne at de som fortsatt ønsker å beholde sin autorisasjon på nivå III, melder fra til undertegnede innen 15. januar. Dersom behovet er stort vil vi gjennomføre et seminar i vinter også.

Kurs arrangert av forbundet
Utvalgets kurskalender er:

KursDatoSted
Arrangør III27. – 28. januarUBC Ullevål, Oslo
Dommer III27. – 28. januarUBC Ullevål, Oslo
Dommer III10. – 11. marsBergen
Direktedømming av fleet race21. – 22. aprilOslo
Banedommerkurs (Regel 42)27. – 29. aprilKNS ifm NC1

 

 Her kan du melde deg på.

Kurs for unge personer
For å inspirere unge mennesker til å gå inn i arrangør- og dommerrollen, iverksetter vi et nytt tiltak. I tråd med det som har vært gjort med stort hell i enkelte andre land, planlegger vi arrangør- og dommerkurs på nivå II hvor kun personer under 35 år blir invitert. Instruktørene vil selv være unge, og det vil bli lagt opp til nettverksbygging for denne aldersgruppen. I Danmark har svært mange av de som har deltatt gått videre til nivå III og noen har faktisk blitt internasjonale regattasjefer eller dommere. Vi tenker oss at mange stevner helt og holdent gjennomføres av denne gruppen. Det første kurset vil bli holdt i 2018.

Klubbkonferansen
Naturligvis vil utvalget legge opp til et fyldig program under Klubbkonferansen, 17. – 18. mars 2018 på Gardermoen - meld deg på her. Det årlige fellesseminaret vil da bli lagt til Klubbkonferansen.

Kontakt
Vi ønsker kontakt med landets dommere og arrangører - og seilere som vil bli det. Så ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har noe på hjertet.

 

Tor Møinichen
Leder Arrangør- og dommerutvalget
Norges Seilforbund
tor@moinichen.no
Mob: +47 9003 6025