Arrangør og dommerutvalg har ambisiøse mål

Tor Møinichen
26.10.2017
Det nyopprettede Arrangør- og dommerutvalget har hatt sitt første møte og de har satt seg ambisiøse mål.

Det nyopprettede Arrangør- og dommerutvalget består av åtte personer, likelig fordelt på arrangører og dommere.

·         Tor Møinichen (KNS), leder
·         Anne Kaalstad (Tønsberg SF), leder arrangørgruppen
·         Henrik Wigers Larsen (Bergen SF)
·         Alf Magne Andersen (Nesodden SF)
·         Thomas Kresse (Tønsberg SF), leder dommergruppen
·         Tonny Vedeler Jensen (Moss SF)
·         Karl Petter Haugen (Askøy SF)
·         Per Christian Bordal (NSF administrasjon)
 
Som de fleste har fått med seg fattet Seiltinget 2017 et vedtak om at det i inneværende tingperiode skal foretas en total revidering av Dommer- og Arrangørkurs på alle nivåer. Dette ble naturlig nok hovedtemaet i det første møtet, hvor vi så på utdanningsstrukturen som sådan og kursinnholdet. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe for hver av de to fagområdene. Vi regner med at vi før jul kan presentere den nye utdanningsstrukturen.
 
Første prioritet blir å oppdatere de kursene vi har for de nye reglene som kom i år. Det er ikke gjort og  gjøres før vi kan holde kurs. I neste omgang vil vi revidere kursene for innhold med klarere skiller mellom de forskjellige nivåene.
 
Vi tar sikte på å holde både arrangør III kurs og dommer III kurs ila vinteren, trolig i mars/april. Disse kursene vil bli helgesamlinger. Vi har ikke fastsatt datoen enda, men vil gå ut med dato i god tid før jul. Kursene kan bli lagt til både Vest- og Østlandet. Som sagt, tid og sted må vi komme tilbake til.
 
Vi tok også opp spørsmålet om instruktører og vil legge vekt på at det i første omgang sertifiseres 5-6 instruktører for henholdsvis dommere og arrangører, som kan holde kurs regionalt, både på II- og III-nivå. Vi ønsker en geografisk spredning på disse instruktørene.
 
Vi ønsker også å digitalisere kursmateriellet. Websiden vil bli oppdatert slik at det for hvert kurs vil finnes en fyldig kursbeskrivelse med oversikt over pensum.
Nye kurs som planlegges er et stevnelederkurs og et kurs i direktedømming av fleet race etter Addendum Q.
Naturligvis vil utvalget legge opp til et fyldig program under Klubbkonferansen, 17. – 18. mars 2018 på Gardermoen. Det årlige fellesseminaret vil da bli lagt til Klubbkonferansen.
 
Vi ønsker kontakt med landets dommer og arrangører - og seilere som vil bli det. Så ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har noe på hjertet.