Christian Radichs ærespris for flere

​Christian Radichs Ærespris kan nå også deles ut til inspirerende seilere helt opp til 21 års alder.

Ragnar Kvam jr.
21.02.2018
Christian Radichs Ærespris er kommet for å bli og skal i år deles ut for tredje gang.  Prisen har som formål å stimulere interessen for seiling blant ungdom. 

Den skal også bidra til kunnskap om Norge som sjøfartsnasjon og viktigheten av å ta vare på vår maritime arv.  ​

Prisen deles ut til ungdom som gjennom sitt engasjement for landets seilforeninger har bidratt til å skape et godt miljø til glede for seiling ikke bare som sport, men også som aktivitet i fritiden.

For å favne bredere i jakten på gode kandidater til prisen, er statuttene i år endret slik den kan gis til ungdom mellom 15 og 21 år og ikke bare mellom 15 og 18 som tidligere.

Selve prisen består som kjent av et sommertokt med Christian Radich til en verdi av rundt 10 000 kroner.  Om ønskelig, kan prisvinneren delta i Tall Ship Race, så fremt skuta deltar i regattaen det aktuelle året.  Vinneren får dekket reisen til og fra Christian Radich.

I fjor vant Emil Bauck og Daniel Brandtzæg Andersen prisen. I sitt miljøskapende arbeid for Oslo Seilforening opp gjennom ungdomsårene dannet de et team som i prissammenheng gjorde det umulig å skille den ene fra den andre.

Nå venter juryen, som består av to medlemmer fra Christian Radichs Venneforening og to fra Norges Seilforbund, på forslag til kandidater til årets pris.  Forslagene må være juryen i hende senest 1. september.