De brennende sjeler skal hedres

Jon Amtrup
24.08.2017
Den store seilfesten nærmer seg og i den anledning har vi tre ærespriser som seilforeningene skal nominere kandidater til. Frist er 15. september.

I fjor ble Christian Radichs Ærespris delt ut for første gang. Den gikk til Oda Hansen, Ålesund Seilforening, for hennes imponerende innsats for barne- og ungdomsmiljøet i sin forening.

Hun fikk en ukestur på Christian Radich i premie, og du kan se en video av opplevelsen her.

I år skal Christian Radichs Venner og NSF peke ut en ny vinner, og alle foreninger oppfordres til å sende inn sine kandidater.  Målet med prisen er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er. Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15-18 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller bidratt til å spre ren seilglede.

Årets Trener og Årets Ildsjel skal også deles ut. Det blir tredje gangen at NSF deler ut disse hedersbevisningene – og da er det som kjent blitt en god tradisjon.

Fristen for å nominere sine kandidater i alle de tre kategoriene er 15. september. 

Kriteriene for å bli vurdert som Årets Trener og Årets Ildsjel er disse:

ÅRETS TRENER

·       Har gjort en solid innsats, utover det man kan forvente av en trener.

·       Har vært med å skape en ekstraordinær utvikling eller en ekstraordinær prestasjon (gjerne for en større gruppe).

·       Har søkt å tilegne seg mer kunnskap om trenergjerningen og ønsker å dele denne med andre trenere.

·       Har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats.

·       Har fremstått som en rollemodell

ÅRETS ILDSJEL

·       Vedkommende har gjort en solid innsats over minst ti år.

·       Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet for arbeidet som legges til grunn for tittelen.

·       Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for

·       seilforeningen og/eller medlemmene i seilforeningen.

NOMINASJONSPROSESSEN

- Alle som vil kan nominere kandidatene og sende dem til sin forening med en skriftlig begrunnelse. Styrene i foreningen skal så sende den nominerte til Norges Seilforbund, sier Guttormsen.

Fristen er 15. september.

Forslagene til Årets Trener vil bli vurdert av en jury som består av sportsjefen (Rigo de Nijs), bredde og rekrutteringsansvarlig (Per Christian Bordal) og en representant fra trenerutvalget i NSF. Juryens innstilling vil så bli behandlet av NSFs styre, som står for den endelige utnevnelsen.

Når det gjelder Årets Ildsjel vil juryen bestå av generalsekretæren (Espen Guttormsen) og de to siste avgåtte presidentene i Norges Seilforbund (Tor Møinichen og Peter L. Larsen). Deretter blir det samme prosedyre i NSFs styre.

Kandidatene til Christian Radichs Ærespris blir vurdert av en komite med representanter fra Christian Radich Venner og Norges Seilforbund.

Send inn ditt forslag til espen.guttormsen@seiling.no så snart som mulig.