Espen Guttormsen fratrer i NSF

Jon Amtrup
15.12.2017
​Espen Guttormsen har i forståelse med styret i NSF besluttet å fratre sin stilling som generalsekretæer i NSF med virkning fra 31. desember 2017.

Espen Guttormsen har vært ansatt i NSF i tretten år, først som sportssjef og senere som generalsekretær, og har vært sentral i forbundets vekst og virksomhet i denne tiden. Guttormsen ønsker nå å utnytte sine egenskaper og muligheter innen seilsport på andre felt. 

NSFs styre takker Guttormsen for hans innsats gjennom mange år og ønsker ham lykke til i ny virksomhet.  Per Christian Bordal vii bli konstituert som generalsekretær i NSF fra 1. januar 2018. 


Eventuelle spørsrnål i sakens anledning kan rettes til NSFs president Jørgen Stang Heffermehl på jorgen@stang-heffermehl.no eller 922 93 654