Etterutdanningsseminarer for trenere

Jon Amtrup
02.06.2017
Som en del av den nye Trenerløypa for NSF vil tilby etterutdanningsseminarer for seiltrenere.  For skiff og lasertrenere vil de første seminarene bli arrangert allerede under årets NM i Moss Seilforening. 
Både for 29er og Laser vil det bli fokusert på ”Trening for fart”.
Etterutdanningsseminarene ses i sammenheng med den sertifiseringsordningen som kommer i løpet av meget kort tid.  Dette er en ordning som registrerer all kompetanse – for å skape trygghet for  seilforeningene og bygge opp under trenernes fagidentitet.
Det vil bli obligatoriske etterutdanningsseminarer – for eksempel med ett seminar hvert annet år – for vedlikehold av trenersertifikatet.

Seminarene i Moss er gratis for deltakerne og starter med en burger fra grillen. De holdes fredag 30. juni fra kl. 1800 (eller så snart protesfristen for samme dags seilaser har gått ut) og varer cirka to timer.  Jan Steven Johannessen holder tak i laserseminaret – 29er seminaret er under avklaring.