Foreninger får støtte til strandrydding

Jon Amtrup
04.08.2017
Nå kan din seilforening få økonomisk støtte til å bidra i kampen mot marin forsøpling. NSF har fått en betydelig sum penger fra Miljødirektoratet.

- Vi ser på denne støtten som en anerkjennelse av det arbeidet NSF og seilere over hele landet har gjort for å rydde søppel fra havet. Nå får våre foreninger en solid gulrot for å rydde enda mer, sier Jon Amtrup i NSF.

NSF har, med støtte fra Sparebankstiftelsen, blant annet utviklet appen Hold Havet Rent. Appen synliggjør hvor mye som plukkes og gir også et bilde av hvor mye søppel som faktisk finnes langs kysten vår.

Nå har Miljødirektoratet bevilget 450.000 kroner til NSFs arbeid mot marin forsøpling. Pengene skal blant annet gå til foreninger som gjennomfører ryddeaksjoner. De kan få 5000,- til støtte til direkte utgifter i forbindelse med aksjonen, som for eksempel drivstoff og avfallshåndtering, samt sosiale tiltak i forbindelse med aksjonen.

Søppelet som blir plukket skal registreres i Hold Havet Rent appen og aksjonen må involvere minst 10 personer. Helst flere. Når aksjonen er gjennomført kan foreningene sende inn søknad til NSF.

- Hver forening må gjerne arrangere flere aksjoner, men de får bare støtte til en aksjon. Resten må gjøres for miljøets skyld. Vi godkjenner søknader helt til bevilgningen er brukt opp – og den gjelder bare for aksjoner i 2017, sier Amtrup.

NSF har laget en PowerPoint som kan brukes i forbindelse med aksjonene.

- I forbindelse med aksjonene er det også viktig at foreningene er flinke til å kommunisere at de gjør en innsats. Ta kontakt med lokale medier, bruk egne hjemmesider  og sosiale medier og send inn noen ord og bilder til oss i NSF slik at vi også kan spre det, sier Jon Amtrup, som også er kontaktperson for dette prosjektet.