Gledelig med mer penger til et rent hav

Jon Amtrup
07.12.2016
NSF har i samarbeid med blant annet HoldNorgeRent, Sparebankstiftelsen DNB og Kystlotteriet arbeidet hardt for å holde havet og strendene rene. Nå bidrar regjeringen med mer penger.

​- Et rent hav er helt avgjørende for både menneske og dyreliv. Som seilere vil vi gjerne gjøre en forskjell og det har vi i fellesskap gjort i år, sier Jon Amtrup, turansvarlig i Norges Seilforbund.

Året startet veldig bra med en tildeling på 500.000 fra Sparebankestiftelsen DNB til utvikling av appen Hold Havet Rent, informasjonsarbeid og utvikling av et ekspedisjonskonsept for de yngste seilerne.

Under Klubbkonferansen inviterte vi surferne i Nordic Ocean Watch til å fortelle om sitt arbeid, samtidig som vi informerte om NSF sin strategi for å bekjempe søppel på strender og i havet. Målet vårt er at flest mulig seilere skal hjelpe til med å plukke andre manns søppel, og selvfølgelig bedrive holdningsskapende arbeid for å få seilere til å ikke forsøple selv.

I løpet av våren reiste Jon Amtrup rundt til flere foreninger med et foredrag om å seile langs verdens vakreste kyst samtidig som han informerte om søppelproblematikken og hvordan den kan bekjempes.

Mange seilere stilte også opp på den offisielle strandryddedagen som nok en gang innbrakte rekord mye søppel. NSF var tilstede under Arendalsuka på en Hold Norge Rent konferanse og markerte oss i det politiske miljøet. Det samme gjorde vi da vi sammen med mange andre organisasjoner og bedrifter fikk en invitasjon til å komme med innspill til miljøvernminister Vidar Helgesen. NSF innspill var:

  1. Regjeringen må styrke og bygge ut Skjærgårdstjenesten slik at de kan ta hånd om alt søppelet som blir plukket. Det er viktig for at den avgjørende frivillige innsatsen skal fortsette.
  2. Få på plass en returordning for gamle båter.

Flere andre organisasjoner, og ikke minst våre nye samarbeidspartnere i Norsk Friluftsliv, støttet opp under forslagene. I statsbudsjettet har begge felt blitt styrket.

Appen, som skal inspirere flere seilere til å plukke mer søppel ved å registrere hva de plukker og konkurrere mot andre seilere og foreninger, var ferdig i oktober og ble lanserte med blant annet en kronikk i Dagsavisen og NyeMeninger på nett. Den fikk god spredning – og spres fortsatt.

Vi er i dialog med flere organisasjoner og bedrifter når det gjelder bruk av Hold Havet Rent appen, og målet vårt er at flest mulig skal bruke den til å registrere søppel og motivere hverandre til videre innsats. Appen er designet slik at den enkelt kan tilpasses andre enn bare seilforeninger og seilere.

NSF har også planer om å kontakte våre søsterorganisasjoner i Nordisk Seilforbund for å se om de kan benytte seg av Hold Havet Rent i deres arbeid.

- I tillegg jobber vi selvfølgelig i tråd med World Sailings strategi om en skape en bærekraftig idrett i alle ledd. Enten det gjelder å rydde søppel, redusere miljø fotavtrykket vårt i forbindelse med alt vi gjør av arrangementer, regattaer og annet, sier Tor Møinichen, president i Norges Seilfor