Hovedtrenerforum etableres

Iens Ludvig Høst
19.02.2018
Norges Seilforbund tar under klubbkonferansen 17-18. mars initiativ til etablering av et hovedtrenerforum. 

De siste årene har trenerutdanningen vært omlagt og utvidet i tråd med Norges Idrettsforbunds "Trenerløypa" og økt vektlegging av trenerrollen som forutsetning for å løfte barne- og ungdomstilbudet og for å skape varig idrettsglede.  

Norsk seilsport er, med noen ganske få unntak, basert på timebetalte trenere. Med bredere trenerutdanning og økt profesjonalisering vil vi fremtiden også se et større trener-engasjement i klubbdriften og i treningsorganiseringen.  Bevisstgjøringen av seilforeningene som idrettslag og profesjonaliseringen av treningsfunksjonen, skaper også et trykk på organisasjonen.

Et økende antall seilforeninger har allerede engasjert hovedtrenere som ansvarlige for organiseringen av treningstilbudet og videreutvikling av klubbens trenere.  Et antall foreninger er på vei i samme prosess, mens  andre igjen har tillitsvalgte i samme funksjon. 

Norges Seilforbund ser med glede på denne utviklingen som vi mener er svært viktig for å løfte kvaliteten på det sportslige arbeidet i klubbene – og for derved å øke antallet aktive barn- og ungdommer i aktiv seilsport.

For å støtte utviklingen av hovedtrenerfunksjonen inviterer Norges Seilforbund ved Trenerutvalget til etableringen av et "Hovedtrenerforum". Forumet er tenkt åpent for alle hovedtrenere, trenere og tillitsvalgte med tilsvarende funksjon.  Første samling blir på Klubbkonferansen og ansvarlig for Hovedtrenerforum er Iens Luvig Høst.