Instruktørpoolen er klar

Tor Møinichen
15.12.2017
Arrangør- og dommerutvalget har bestemt at de skal etablere en instruktørpool for kursene på begge nivåer. Nå er den klar og publisert.

Arrangør- og dommerutvalget har snakket med en rekke dommere og arrangører de kjenner og er glade for å presentere følgende liste over de som foreløpig inngår i instruktørpoolen:

Dommer 3
Arrangør 3
Dommer 2Arrangør 2


Hovedtanken med dette er at det er utvalgets medlemmer som skal instruere på nivå III kursene, men utvalget kan forsterkes med enkelte instruktører slik det finner hensiktsmessig.

På nivå II er det langt flere instruktører for å få en god geografisk spredning, da kursene på nivå II arrangeres av kretsene eller klubbene. Tanken her er at de kretser og klubber som ønsker å arrangere kurs på dette nivået, selv velger hvilke av poolens instruktører de vil benytte.

Forutsetningen for at klubber kan arrangere nivå II kurs, er at kursene er åpne for medlemmer fra andre klubber i området.

Instruktørpoolen vil gradvis justeres, men som sikkert alle skjønner, behøver det ikke være for mange i hvert distrikt. Normalt arrangeres det kun ett kurs pr. år på de respektive nivåer for de to fagretningene.

Dersom noen skulle kjenne til arrangører eller dommere man mener bør inngå i poolen, er utvalget mottagelig for innspill til vurdering. Men merk at de foreløpig er dekket på nivå III nivå.

Kursmateriellet
Kursmateriellet til NSF skal alltid benyttes på alle kurs. Kursmateriellet for Arrangør II og Dommer II vil være ferdig for utsendelse til instruktørpoolen medio januar, slik at kretser og klubber kan planlegge kurs på nivå II fra den 1. februar. De som ønsker å arrangere slike kurs, kan i og for seg allerede nå sende ut innbydelse med tid og sted.

Kursmateriellet vi kommer til å benytte i år, er en oppdatering av det tidligere materiellet. Vi er i tenkeboksen for videre revisjon av utdanningsstrukturen, men det får vi komme tilbake til etter sommeren.

Honorarer
Vi har også laget en anbefalt honorarsats for instruktørene i tillegg til at direkte utlegg bør dekkes:

  • Nivå III kurs: kr. 1.000 pr. dag. pr. instruktør.
  • Nivå II kurs: kr. 750 pr. dag pr. instruktør.

Det skal alltid være minst to instruktører på alle kurs.

Vi minner om utvalgets kurskalender

 KursDatoSted
Arrangør III27. – 28. januarUllevål, Oslo
Dommer III27. – 28. januarUllevål, Oslo
Dommer III10. – 11. marsBergens-området
Direktedømming av fleet race21. – 22. aprilOslo
Banedommerkurs (Regel 42)27. – 29. aprilKNS ifm NC1

 

Kontakt
Utvalget ønsker kontakt med landets dommere og arrangører - og seilere som vil bli det. Så ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har noe på hjertet.

Tor Møinichen

Leder Arrangør- og Dommerutvalget

Norges Seilforbund

tor@moinichen.no

Mob: +47 9003 6025