Jørgen Stang Heffermehl tok over

Jon Amtrup
27.03.2017
Tor Møinichen takket for seg etter fire år og overlot presidentskapet i NSF til Jørgen Stang Heffermehl på helgens Seilting på Lillestrøm.

Jørgen Stang Heffermehl kommer fra formannsvervet i KNS og har lang erfaring både som aktiv regattaseiler og turseiler. Den 68 år gamle advokaten har dessuten bred erfaring fra næringslivet der han blant annet har vært med på å bygge opp advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Nå driver han sin egen praksis.

 

Han får med seg et styre som både sikrer kontinuitet fra det gamle styret, bred erfaringsbakgrunn og som har en god geografisk spredning.

 

Det nye styret består av 1. Visepresident Torunn Sætre, Brevik SF og  2. Visepresident Torill Dahl Høgheim, RAN, samt styremedlemmene Tom Bratlie, Hurum SF, Vidar Utne, Bærum SF, Kristian Fæste, Drøbaksund SF og Rune Hjertås, Tønsberg SF. Som varamedlemmer ble Tommy Langseth, Stavanger Surfeklubb og Kirsti Pettersen, Soon SF innvalgt.

 

Se denne artikkelen i SEILmagasinet.no for et innblikk i hva den nye presidenten vil satse på.