Jobber for kunnskapsbasert naturforvaltning

Ilan Sharoni, komité for båt & samfunn
04.07.2017
Brettsporten (Surfing, kiting, brettseiling og brettpadling) har en særstilling i Norsk naturvern. Med påskudd om hensyn til sjøfugler, er brettsporten forbudt eller begrenset flere steder i landet.

Imidlertid har vernemyndighetene ingen dokumentasjon som viser sammenheng mellom brettaktiviteter og fugleliv. Restriksjonene mot brettsportene gjelder steder (på sjø og land) der mye annet er tillatt, fra lufting av hunder til motorbåter og cruiseskip.  

Restriksjonene mot brettaktiviteter langs Jærstrendene er nedfelt i en forskrift fra 2003. Forskriften tillater ikke lokale tilpasninger og gir ikke rom til dispensasjon. En verneforskrift vedtas av Kongen i statsråd og kan derfor bare endres hvis det ligger politisk vilje til grunn.

I løpet av de siste årene har saken blitt presentert til samtlige stortingspartier. Norges Seilforbund, i samarbeid med Sola Brettseilerforening og prosjektet La Jærstrendene Leve, ba partiene om en offisiell uttalelse foran stortingsvalget. I løpet av juli og august vil vi her publisere partienes innstilling til brettrestriksjonene.