Langsiktig samarbeid styrker seilsportsligaen

Norges Seilforbunds president, Jørgen Stang Heffermehl, og leder av SailLogic, Magnus Hedemark, har undertegnet en langsiktig av

Norges Seilforbunds president, Jørgen Stang Heffermehl, og leder av SailLogic, Magnus Hedemark, har undertegnet en langsiktig avtale om seilsportsligaen. (Foto: Morten Jensen)

Morten Jensen
21.03.2018
Norges Seilforbund og SailLogic er blitt enige om en langsiktig avtale som vil gi seilsportsligaen spennende utviklingsmuligheter i årene fremover.

​– SailLogic har levert svært gode arrangementer i seilsportsligaen i de to første årene, og vi er sikre på at ligaen er i trygge hender når vi nå gir SailLogic et enda større ansvar for gjennomføringen av den, sier konstituert generalsekretær, Per Christian Bordal.

Sports marketing-selskapet SailLogic har hatt hovedansvaret for å gjennomføre de to første sesongene av Norsk Seilsportsliga, og nå er dette samarbeidet mellom NSF og SailLogic styrket i form av en langsiktig avtale.


Vil bruke teknolog til å utvikle seilsportsligaen

– At vi nå har fått en langsiktighet i arbeidet vårt, er vi svært tilfredse med. Det gjør at vi for fullt kan starte arbeidet med å utvikle seilsportsligaen til å bli en enda mer attraktiv arena for seilere, publikum og kommersielle aktører, sier Magnus Hedemark, leder av SailLogic.

Han forteller at de ved hjelp av teknologi vil tilføre seilsportsligaen elementer som skal gjøre seiling mer spennende og forståelig å følge for et publikum som enten befinner seg der seilasene foregår eller som følger regattaen på for eksempel internett eller TV.

SailLogic samarbeider blant annet med teknologiselskapet SAP som har utviklet et tracking-, resultat- og analyseverktøy som brukes av alle de18 nasjonale seilsportsligaene rundt om i Europa.


Til inspirasjon for seil-Norge

– Vi har som mål å gjøre seilsportsligaen til et fyrtårn innen norsk seiling, og håper at det vil gi inspirasjon til seilere, seilforeninger og arrangører til at de også vil utvikle sin seiling og sine arrangementer, sier Magnus Hedemark.

SailLogic vil fullt og helt overta det operasjonelle ansvaret for seilsportsligaen, hvilket også innebærer at de vil overta eierskapet til de fem J/70-ene som benyttes i Seilsportsligaen. Norges Seilforbund vil fortsatt eie konseptet seilsportsliga og ha ansvaret for alt det formelle knyttet til arrangementet.


Frigjør ressurser

– Vi er veldig fornøyde med denne løsningen. Det er ikke til å legge skjul på at Seilsportsligaen har krevd mye både når det gjelder økonomiske og menneskelige ressurser i NSF. NSF skal være en pådriver til å utvikle seilsporten, men vi skal ikke nødvendigvis drifte det vi utvikler av nyskapninger, sier Bordal.