Morten Jensen engasjert i NSF

​Morten Jensen er engasjert av NSF for å hjelpe til med informasjonsarbeidet rundt seilsportsligaen og NM-ene.

Jon Amtrup
03.05.2018
Etter et langt liv som seiljournalist og redaktør har Morten Jensen gått av med pensjon, men han har ikke gitt seg med å bidra til norsk seilsport. Nå er han blitt engasjert av NSF for å få mer fokus på informasjonsarbeidet.

Avtalen med Morten Jensen trer delvis i stedet for avtaler NSF har hatt med andre.

Hovedoppgavene til Morten Jensen i NSF blir å hjelpe til med informasjonsarbeid rundt NM og seilsportsligaen, i første rekke for å forsøke å få mer oppmerksomhet i lokale medier.

– Jeg er veldig avhengig av å få til et godt samarbeid med lokale arrangører og seilere for kunne gjøre stoffet så interessant og levende som mulig. Jeg tar gjerne i mot innspill, sier Jensen.

Tanken er at Morten Jensen og NSF skal bistå foreningene i det arbeidet de selv gjør og spille på lag med dem. Det er spesielt arbeidet før og etter arrangementene at innsatsen fra Jensen blir lagt. Under mesterskapet er det arrangøren selv som skal stå for informasjonsarbeidet.

– Men det er bare til å ta kontakt hvis jeg kan bistå med råd og innspill, sier Jensen.

I tillegg skal han også bruke tid på å følge opp landslaget med informasjonsarbeid mot pressen.

Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF, er veldig glad for å ha fått Morten Jensen med på laget.

 – Morten har bidratt positivt til seilsporten gjennom et langt liv som journalist og redaktør. Han har til og med vært generalsekretær i en mellomperiode for mange år siden. Det er få som kjenner norsk seilsport så godt som han, og vi ser frem til å ha ham på laget, sier Bordal.