Nye gratis sommerskoleplasser

Jon Amtrup
16.04.2018
NSF har også i år fått tildelt midler som gjør at seilforeninger kan gi bort plasser på sommerskolene til familier som ellers ikke kan ta seg råd til å sende barna på sommeraktivitet.

- Vi ble veldig glade da vi fikk penger til dette tiltaket i fjor, og enda gladere i år når vi fikk lov til å videreføre prosjektet. Men aller mest blir nok barna som får komme på sommerskoler, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF.

Pengene fra BUFDIR skal gå til å dekke kostnadene til foreningenes sommerskoler slik at barn og unge som normalt ikke har råd til å delta nå kan få en aktivitetsfylt sommerferie og ikke minst gi unge seilforeningene ellers ikke når en smak av seiling. 

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) som har bevilget midler til NSF. Pengene skal gå til å gi gratisplasser til barn og unge på sommerskolene som ellers ikke har mulighet til å betale for den slags aktiviteter.

- Vi oppfordrer foreningene til å ta enten eget initiativ ovenfor familier de vet kan ha nytte av dette, eller ta kontakt med barnevernskontoret, sosialkontoret, NAV, Røde Kors eller den kommunale ferieklubben for å høre om de har mulige kandidater, sier Bordal.

Foreningene kan få opp til seks gratisplasser av 1500,- per plass dekket av NSF.

Ta kontakt med enten per.christian@seiling.no eller jon.amtrup@seiling.no i NSF hvis du har spørsmål eller vil søke på ordningen.