Påmeldingen til Klubbkonferansen åpnet

Jon Amtrup
09.11.2017
Det er veldig mange flere seilere enn det er foreningsmedlemmer. Hva skal til for å at klubbene skal bli attraktive for flere, er hovedtema på Klubbkonferansen 2018.

Den første Klubbkonferansen ble arrangert i 2016 og var en ubetinget suksess. Styret i NSF bestemte raskt at denne samlingen skulle bli en tradisjon hvert andre år.

 I 2018 er tema rekruttering. Konferansen arrangeres på Gardermoen 17.-18. mars.

- Et anslag forteller at det er nærmere 300.000 seilere i Norge. Bare 25.000 av disse er medlem i en seilforening tilknyttet NSF. Derfor er det bare naturlig at vi lar tema for den kommende klubbkonferansen til å bli hvordan legge forholdene til rette for rekruttering, sier Torunn Sætre, 1. Visepresident i NSF og en av pådriverne for etableringen av Klubbkonferansen.

Klubbkonferansen 2018 setter derfor fokus på fire kjerneområder i vår idrett.

  • Aktivitet
  • Arrangør/Dommer (Fellesseminaret 2018)
  • Klubbdrift
  • Trener

For å styrke seiling i Norge må vi øke aktiviteten og gjøre oss mer attraktive på de rette områdene. Klubbene må profesjonaliseres og digitaliseres slik at klubbadministrasjonen blir enklere. Fundamentet for hele diskusjonen, erfaringsutviklingen og idemyldringen denne helgen er rekruttering til seilingens fantastiske verden.

 - En av de klareste tilbakemeldingene vi fikk etter den forrige Klubbkonferansen var verdien av at representanter fra klubber fra hele landet traff hverandre for å dele erfaringer og ideer. Vi har mye å lære av hverandre for å bli bedre, og Klubbkonferansen er en perfekt plattform for dette, sier Per Christian Bordal, ansvarlig for bredde i NSF.

Påmeldingen har nå åpnet. De som melder seg på konferansen før jul får rabatt.