Peter L. Larsen ny president i Nordiska Båtrådet

Jon Amtrup
12.09.2017
Årsmøtet i Nordiska Båtrådet har valgt Peter L. Larsen til ny president.

Til stede på årsmøtet i Gøteborg var representanter fra samtlige nasjonale medlemsorganisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Fra Norge er det samarbeidsorganet mellom KNBF og NSF – Norsk Båtråd – som er medlem, og Peter L . Larsen, tidligere president i NSF, som møtte på vegne av Norge.

I tillegg til de løpende sakene som felles ulykkesstatistikk og database, var det enighet om å arbeide spesielt med følgende svært aktuelle saker i det kommende arbeidsåret:

  • Miljøbevissthet/mikroplastproblematikken
  • Samordning av nordiske reguleringer vedr. sjøsikkerhet, basert på et godt faktagrunnlag
  • Det nye båtlivet – trusler og muligheter for våre medlemsforeninger i en verden i endring, hvor nye generasjoner har andre preferanser til eierskap og bruk

Peter L. Larsen fra Norges Seilforbund/Norsk Båtråd ble valgt til ny president for kommende arbeidsår. Han avløser Svenska Båtunionens styreleder Bengt Gärde. Peer-Bent Nielsen fra Dansk Sejlunion ble gjenvalgt som generalsekretær for en ny periode.

Flere opplysninger om Nordiska Båtrådet kan man finne her: http://batunionen.se/om-svenska-batunionen/organisation-och-struktur/landningssida-nordiska-batradet/