Søk midler fra BUFDIR

Jon Amtrup
16.11.2017
NSF fikk i år midler direkte fra BUFDIR som gikk til seilforeninger som tok inn barn fra familier med økonomiske utfordringer. Nå kan din forening søke om milder for 2018 direkte.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

NSF fikk i år penger direkte fra BUFDIR og vi har sendt de videre til et titalls foreninger som rakk å gjøre tiltak på den korte fristen vi hadde. NSF kommer også til å søke om midler til videre drift av dette prosjektet. Det hindrer ikke din seilforeningen fra også å søke. Dette er en unik sjanse til å bidra til de barn og unge som kanskje ikke har det så enkelt i ditt lokalsamfunn.

Seilforeninger over hele landet kan nå søke kommunene om midler som skal brukes for å dekke utgiftene til aktiviter som sommerskoler, egne samlinger og annet som inkluderer barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Kommunen samler alle søknadene fra foreninger og lag og søker videre til BUFDIR.

Du kan lese mer om ordningen her:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/