Søker ny Generalsekretær i Norges Seilforbund

Jon Amtrup
05.01.2018
NSF ser etter en engasjerende og dyktig leder. God kjennskap til medlemsorganisasjoner er en fordel. Vår nye generalsekretær må være en motiverende leder og samtidig drive frem modernisering av organisasjonen.

Norges Seilforbund (NSF) er en nasjonal organisasjon for seiling i alle former. NSF er tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og World Sailing (det internasjonale seilforbundet). Vi har 118 medlemsforeninger med ca. 25.000 medlemmer og ivaretar interessene til alle landets nærmere 300.000 seilere. (Se mer på www.seiling.no)

NSF er inne i en spennende periode med fornyelse, kommersialisering og idrettsglede på agendaen.  

Vi ser etter en engasjerende og dyktig leder, med god kjennskap til medlemsorganisasjoner, gjerne med idrett i fokus. Norges Seilforbund har i dag 10 fast ansatte fordelt på administrasjon, breddeidrett og toppidrett og en del deltids- og engasjementsansatte. Vår nye generalsekretær må være en motiverende leder for hver enkelt medarbeider og ha evner til og interesse for utvikling av organisasjonen. Digitalisering og moderniseringen av drift og tjenester står sentralt i stillingen. Vi ser etter deg som er nytenkende, kreativ og løsningsorientert.

En viktig oppgave for vår nye generalsekretær vil være å styrke markedsarbeidet gjennom strukturert og målrettet arbeid med sponsorer og kommersielle samarbeidspartnere. Vi ønsker en leder som kan bidra til å skape et sterkt kommersielt grunnlag for utvikling av seilsporten i Norge.

Vår nye leder vil jobbe for å synliggjøre viktigheten av NSFs arbeid for hele Seil-Norge. Du vil være en leder som ser verdien av et stort nettverk og en aktiv tilstedeværelse på arrangementer og i relevante fora.

Arbeidsoppgaver

·       Ansvar for gjennomføring av NSFs strategi- og handlingsplan i samarbeid med styret

·       Budsjett- og resultatansvar

·       Personalansvar for administrasjon og trenere

·       Forberede sakspapirer for styret i samarbeid med styreleder, presentere saker for styret og delta i beslutningsprosessen på styremøter

·       Igangsette strategisk planarbeid og gjennomføre planer for organisasjonsutvikling, markeds- og sponsorarbeid samt digitalisering

·       Se nye forretningsmuligheter og samarbeidsallianser for å sikre god organisasjonsdrift

·       Overordnet ansvar for NSFs toppidrettssatsing og dialog med Olympiatoppen og NIF

Kvalifikasjoner

·       Høyere utdanning

·       Ledererfaring og god økonomi- og regnskapsforståelse

·       Relevant erfaring med sponsor- og markedsarbeid

·       Kunnskap om organisasjonsliv og frivillighet er en fordel

Søknadsfrist 29. januar 2018. Kortfattet søknad med CV sendes til president i NSF Jørgen Stang Heffermehl på jorgen@stang-heffermehl.no.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte president i NSF Jørgen Stang Heffermehl på telefon 922 93 654/jorgen@stang-heffermehl.no eller visepresident Torill Dahl Høgheim på telefon 906 93 983/Torill.Hogheim@no.experis.com.