Sikkerhet på sjøen

Sikkerhet på sjøen
Per Bøymo
15.06.2017
Sikkerhetsbegrepet rommer mange fasetter og seilsporten har gjennom erfaring gjennom mange år satt sammen et sett med anbefalinger/krav som er relevant for ulike typer seilaser.

Disse er samlet i det som heter "Offshore Special Regulations". Her er "kravene" delt inn i kategorier fra 0-4 avhengig av hvor selvhjulpen man anser båten må være for de ulike farvannene. Les mer om Offshore Special Regulations på World Sailing sin side.

Mye av ditt sikkerhetsarbeid dreier seg å forsøke å se på forhånd hvilke situasjoner du kan komme opp i og hvilke utfordninger det gir.

Før du begir deg ut på tur bør du: 
Sørge for at båten og utstyret er i god stand. Hvis det er vedlikehold du vet du bør gjøre – gjør det før start, ikke vent.
Ta også med mannskapet på en treningstur ukene før start. Tren på hvordan reveanordninger virker. Spesielt viktig er å sette seg inn i rullemast og hva som kan skje av feil med den – hva gjør du hvis den ikke virker? Hvordan tar dere ned seilet? Hva hvis rullen til forseilet kiler seg? 
Hva gjør dere hvis en ramler over bord? Hvis dere ikke trener på mann-over-bord -så i diskuter temaet og les gjerne relevant litteratur. 
Tøm båten for unødig utstyr – lettere båt gir bedre fart og mere moro - i hvert fall hvis seilasen er en regatta..
Før du legger ut på tur, bør du sjekke at følgende er om bord i båten: 
Mat nok til Seilasen – alle er hyggeligere hvis de ikke er sultne
Redningsvest til alle om bord. Hvis det er oppblåsbare vester bør de blåses opp og sjekkes en gang i året.
Nødutstyr: Se relevant kategori fo din seilas
Seil for hardt vær, husk at en sommerkulig kommer uventet og fort.
Førstehjelpsutstyr
Kart og kompass, lær å bruke det – kartplotteren kan svikte
Varme, tørre klær. Blir du våt, blir du fort nedkjølt
Rikelig med tau og fendere til fortøyning og slep
Verktøy: Stjernetrekker, skrutrekker, skiftenøkkel, fastnøkkel til lufteskrue, liten hammer, kniv og filtertang
Reserve-/slitedeler: Impeller, drivstoffilter, sjøvannsvannfilter, reimer, sikringer
For å forebygge ulykker og forhindre at båtturen blir ødelagt, er det viktig at båten vedlikeholdes og sjekkes med jevne mellomrom.
Her er en sjekkliste. Gjør deg kjent med din egen båt, seil og motor 
Sjekk: 
Alle lensepumper
At rekkewire er hel
At lanterner virker
At seilene er hele
Alle skroggjennomføringer og at ventilene fungerer
At slanger ikke er skadet eller morkne
Gassrør og -slanger (gasslange er datomerket)
Vannutskiller og sjøvannsfilteret på motor (dersom du har det)
Drivstoffilteret, lær å lufte dieselmotor
Batteriene
Klart skip? Det betyr blant annet at det er ryddig ombord. Fjern løse gjenstander, spesielt alt som kan knuses − en kritisk situasjon blir ikke mindre kritisk med knust glass på dørken. Hold utkikk! Ha oversikt over alt du har rundt deg. Tenk framover, og vær føre var. God tur!