Styrker trenerutdanningen

Jon Amtrup
27.06.2017
Under Laser NM i Moss til helgen blir det også arrangert et eget etterutdanningsseminar for Laser trenere.

​- Trenerutdanningen er under omdanning og styrkes vesentlig.  En viktig del av Trenerløypa, som nå følger Norges Idrettsforbunds Trenerløypa, er at det i tillegg til trenerutdanningene også arrangeres etterutdanningsseminarer for trenere på alle nivåer, forteller Iens Ludvig Høst, leder for trenerutvalget i NSF. 

Norges Seilforbund arrangerer etterutdanningsseminar for Laser trenere under NM i Moss fredag 30. juni klokken 1800 eller så snart protestfristen for dagens seilaser har gått ut. 

NSF spanderer burgere og drikke under seminaret. Temaet for årets seminar er "Trening for fart". 

Jan Steven Johannessen og Iens Ludvig Høst leder seminaret, og de ønsker alle trenere velkommen. Trenerutvalget satser på at sertifiseringsordningen for trenere skal tre i kraft i løpet av året. Med den er det planen at trenere skal delta på minst ett etterutdanningsseminar hvert tredje år for å beholde sertifiseringen.