Talentprosjektet i godt driv

Jon Amtrup
09.05.2017
Flere talenter mot toppen-prosjektet er i full gang og Jan Steven Johannessen, talentansvarlig, er godt fornøyd med fremdriften så langt.

"Flere talenter mot toppen” ble initiert av Olympiatoppen i 2016 og er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. NSF er et av ti forbund som var så heldige å bli tatt ut til prosjektet og har fått økonomisk støtte til  ansette en prosjektleder. Tidligere landslagssjef Jan Steven Johannessen er ansatt i denne stillingen i NSF.

NSFs Talentutviklings prosjektet er delt i to målgrupper: Utviklingslandslag og Utfordrerlandslag.

Utviklingslandslaget skal romme seilere i alderen 16-19 år og går på videregående skole. Prosjektet skal gi deltakerne en innføring og smakebit av toppidrettskultur. 

- Vi ønsker at denne gruppen primært velger et toppidretts gymnas der det er praktisk mulig. Seilerne skal ha OL-ambisjoner og gjennomføre et avtalt treningsprogram, sier Johannessen.

Han har jobbet aktivt med talentutviklingprosjektet siden før jul  og har etablert god dialog med både utøvere, foreninger og miljøer.

- Daglig trening skal primært forgå i egen forening, men tanken er at foreninger samarbeider bedre i forbindelse med regionale samlinger. Støtten fra NSF er primært treneroppfølging og kompetanseoverføring. Det ligger med andre ord ingen økonomisk støtte til foreningene i dette prosjektet, sier Johannessen som håper å stimulere til regionalt samarbeid for å løfte frem de beste seilerne.

Høsten 2017 tar NSF ut et nasjonalt utviklingslag bestående av seilere fra brett(BIC/R:SX) Laser og 29er. 

- Grunnlaget for uttak er resultater fra NM og NC, endelig uttak vil bli gjort etter samtaler med både seilere og deres klubber, sier Johannessen.

Den andre gruppen; Utfordrerlandslaget spenner over aldersgruppen 19 til 23 år. Seilerne skal ha klare internasjonale ambisjoner. Denne gruppen knyttes opp mot sportssjef og hans OL landslag.

Se hans presentasjon av Talentutviklingsprogrammet for Seiltinget 2017 her. Interesserte foreninger, utøvere og andre bes ta kontakt med Jan Steven Johannessen direkte.
Du kan se en presentasjon av prosjektet her