Marianne Middelthon - til minne

Tor Møinichen og Thomas Kresse
09.03.2018
Marianne Orvin Middelthon ble fredag bisatt i Vestre Gravlund. Tor Møinichen og Thomas Kresse har på vegne av seg selv og NSF skrevet dette minneordet.

Den 27. februar skulle Tor besøke Marianne. De hadde hatt epostkontakt dagen før og avtalt at de skulle gå gjennom presentasjonen om «Nytt fra World Sailing» på Klubbkonferansen i mars. Dette har i veldig lang tid vært hennes oppgave, men i år orket hun ikke. Så Tor fikk oppgaven.

Da Tor åpnet døren til rommet hennes på Hospice Stabekk var rommet fullt av familie. Han ble møtt av det triste budskap at Marianne hadde sovnet inn i løpet av natten.

På en slik dag er det for oss i Norges Seilforbund naturlig og minnes en person som ikke bare har betydd mye for norsk seilsport, men også for internasjonal seilsport gjennom hennes store innsats i World Sailing.

Vi har hatt gleden av å kjenne Marianne i svært mange år, helt siden hun begynte å gjøre seg gjeldende i NSF Dommerutvalg. Vi lærte henne tidlig å kjenne som en meget myndig dame man ikke skulle inngi seg på å diskutere med, med mindre man hadde meget god peiling på det man snakket om. Hun ble etter hvert en nær venn og til det aller siste vår læremester og mentor som dommer, og det siste året også som umpire.

Marianne tok et valg for mange år siden. Hun sluttet i en trygg og god lærerjobb i barneskolen, hvor hun underviste i bl.a. matematikk, og gjorde seiling til sitt liv. Ikke mange har klart å leve av å være regelekspert, men hun klarte det på et vis.

Læreren i Marianne satt i henne. Hun yndet å undervise på utallige seminarer her hjemme og i World Sailing sammenheng. Hennes stil bar preg av faglig suverenitet og lærerens myndighet. Her var det bare å følge nøye med. Og da ble man god. For hun kunne stoffet forlengs og baklengs. På denne måten var hun en inspirasjon for alle oss som ønsket å tilegne oss tilsvarende kunnskap.

Mariannes introduksjon til sporten skjedde i Oslo Seilforening. Hun brukte i sine yngre dager mye tid på Lille Herbern, hvor hun visstnok hadde en tilknytning gjennom familien. Hun ble sentral i det matchseilingsmiljøet som ble bygget opp med base på øya og etter hvert ble hun ikke bare Norges ledende matchdommer, men snart en av Verdens beste.

Marianne hadde utallige tillitsverv i sporten:

I NSF var hun i mange år leder av Dommerutvalget i Seilforbundet før hun i overtok som Leder av Regel- og Appellkomiteen i 1995, et verv hun hadde frem til sin død.

Hun fortsatte som medlem i Dommerutvalget frem til Seiltinget i 2017, da hun trakk seg i protest mot et av tingvedtakene, prinsippfast som hun var.

Men enda større har hennes gjerning vært i World Sailing:

 • Hun var International Umpire fra 1993 til 2018
 • Hun var International Dommer, også fra 1993 til 2018

Hun tjenestegjorde i:

 • International Umpires Sub Committee fra 2000 til 2018, og i
 • Racing Rules Committee fra 2000 til 2018.
 • Her satt hun også i
  • Racing Rules Committee Working Party 
  • Match Race & Team Race Racing Rules Working Party
  • Match Race & Team Race Racing Rules Call Working Party

Dessuten var hun medlem i Q&A Working Party siden 2003.

Hun var selvfølgelig aktiv i Women's Forum.

Marianne var dommer i fem Olympiske leker, umpire i the America's Cup, og dommer i et stort antall World Sailing Mesterskap.

Hun ble hyret inn som regelekspert av Dennis Conner i et av hans forsøk på å ta Americas Cup tilbake til USA.

Hun fikk en rekke utmerkelser:

Hun ble Innbudt medlem i KNS i 2008.

På Seilerfesten ifm Mesternes Mester 2017 fikk hun Norges Seilforbunds Hederstegn.

Høyest raget utvilsomt tildelingen av World Sailings gullmedalje i 2017, som er World Sailings høyeste utmerkelse. Denne fikk hun for sin lange og meget gode innsats for forbundet i primært to viktige komiteer; Racing Rules Committee og International Umpires Sub-Committee.

Gullmedaljen deles kun ut til avgåtte styre– og Council-medlemmer og til dem som har vært komitéledere.

Under årskonferansen i november 2017 sa John Doerr, leder av Racing Rules Committee, at «medaljen deles normalt ut til ledere av komiteer. Man kan være en middelmådig komitéleder og fortsatt få den, så når man får den som komitémedlem, må man ha gjort en ekstraordinær innsats.» Dette sa han to ganger; først da møtet i RRC åpnet og senere da han hadde ordet i Council.

Hun er den andre nordmann som får denne medaljen. Den første var Jan Herman Linge.

Marianne var en uhyre sterk person.

Vi som fulgte henne til det siste måtte bare la oss beundre av viljestyrken hun viste.

I høst var hun dommer under prøvelekene i Tokyo. Hun kom hjem derfra, fikk tarmslyng og måtte inn på sykehus. Så bar det av sted til World Sailing årskonferanse i Mexico. Vel hjemme bar det rett inn på sykehuset igjen med ny tarmslyng. Kreften gjorde at de ikke kunne operere henne.

Etter hvert kom hun til Hospice Stabekk hvor hun endte sine dager.

Helt til det siste planla hun å delta på årets Klubbkonferanse, og hun snakket til og med om å dømme i OL i Tokyo i 2020.

Hun skjønte etter hvert at det gikk mot slutten. Hun pratet åpent om det og ga fra seg oppgaver til mange av dem hun hadde rundt seg. På et tidspunkt sa hun at hun håpet mange ville komme i begravelsen. Vi vil gjerne få takke alle som møtte opp i hennes bisettelse. Tor var dessverre forhindret, da han var i Miami som dommer.

 Når Marianne nå er gått bort, er det med glede vi kan si at minnene om hennes gjerning i seilsporten lever videre som inspirasjon for oss som har fulgt etter henne.

Våre tanker går nå til hennes sønn og hans familie, søsken og øvrig familie som har mistet et kjært midtpunkt.

Avslutningsvis vil vi sitere Yngvar Jespersen, en tidligere generalsekretær i KNS, som var en av Mariannes to lokalforeninger i Norge. Han sa, ved bortgangen av et sentralt medlem i foreningen i 1955, noen ord vi synes passer svært godt ved denne anledning:

"Vi har mistet en utmerket venn. Vi senker vårt flagg for et godt og fint menneske".

Med disse ord vil vi lyse fred over Marianne Middelthons minne.

Tor Møinichen             Thomas Kresse

Tidligere President      Tidligere leder

Norges Seilforbund      Dommerutvalget, NSF