Valgkamp: Høyre ønsker fakta på bordet

Ilan Sharoni, komité for båt & samfunn
11.08.2017
-Vi må finne løsninger som er best mulig for flest mulig. Da må vi få fakta på bordet og ta kunnskapsbaserte avgjørelser som i størst mulig grad legger til rette for aktiv bruk, sier Aleksander Stokkebø (H) i NSF valgkampserie

Det er valgår i år og i den forbindelse har NSF spurt utvalgte partier hvordan de stiller seg til brettsporten og den særstillingen den har langs Jærstrendene. Du kan lese mer om bakgrunnen for saken her. I løpet av de siste årene har saken blitt presentert til samtlige stortingspartier. Norges Seilforbund, i samarbeid med Sola Brettseilerforening og prosjektet La Jærstrendene Leve, ba partiene om en offisiell uttalelse foran stortingsvalget. I løpet av juli og august vil vi her publisere partienes innstilling til brettrestriksjonene. Høyres Aleksander Stokkebø svar:

Høyres klare utgangspunkt er at vi ønsker en kunnskapsbasert forvaltning av kystlinjen, der vi tilrettelegger for en aktiv og hensynsfull bruk av strendene til glede for alle.

Å utforske, mestre og beherske havets krefter er noe flere burde få erfare. For Høyre er det viktig at folk skal kunne ta i bruk de fantastiske strandområdene vi har i Rogaland. Samtidig skal vi ivareta og verne om et rikt artsmangfold og fugleliv. Vi må finne løsninger som er best mulig for flest mulig. Da må vi få fakta på bordet og ta kunnskapsbaserte avgjørelser som i størst mulig grad legger til rette for aktiv bruk. Med Høyre i regjering har klima- og miljødepartementet initiert forskning om ferdsel i områdervernet av hensyn til fugleliv. Formålet er å få et bedre kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av nye og reviderte forvaltningsplaner for områdene. Vi har også iverksatt et forskningsprosjekt for Jærstrendene med tittelen «Samlet belastning av ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde.

Fuglefredningsområdene på Lista og Jærstrendene er også omtalt i H/Frp-regjeringens stortingsmelding om friluftsliv fra 2016. I tillegg å jobbe for et bedre kunnskapsgrunnlag, ønsker vi å lage besøksstrategier for disse områdene tilsvarende som for nasjonalparker.

Gjennom besøksstrategier kan det tilrettelegges mer for ferdsel i områder hvor verneverdiene ikke tar skade. Høyre er positiv til å tilgjengeliggjøre flere områder for brett-aktiviteter, såfremt det ikke påviselig er til skade for fugle- og dyrelivet.

I år kan vi se frem til mange flotte begivenheter for brettsporten. Høyre ønsker lykke til alle som skal delta, bidra og oppleve NM og EM i surfing nå i år og junior-EM i 2018. Vi gleder oss.