Valgkamp: KrF: Hva som tillates i naturvernsområder må baseres på faglige råd

Ilan Sharoni, komité for båt & samfunn
03.08.2017
- Kiting f.eks. (som er underlagt restriksjoner), er alt i alt en forholdsvis skånsom friluftslivsaktivitet sammenlignet med mye annet, slik som vannscootere (som er tillatt), mener Rigmor Andersen Eide (KrF) i NSF valgkampserie

Det er valgår i år og i den forbindelse har NSF spurt utvalgte partier hvordan de stiller seg til brettsporten og den særstillingen den har langs Jærstrendene. Du kan lese mer om bakgrunnen for saken her. I løpet av de siste årene har saken blitt presentert til samtlige stortingspartier. Norges Seilforbund, i samarbeid med Sola Brettseilerforening og prosjektet La Jærstrendene Leve, ba partiene om en offisiell uttalelse foran stortingsvalget. I løpet av juli og august vil vi her publisere partienes innstilling til brettrestriksjonene. Kristelig Folkepartis Rigmor Andersen Eide svar:

«KrF mener det er viktig å ta hensyn til miljøvern og mulighetene til å bruke naturen til ulike friluftsformål. Disse hensynene kan noe ganger kollidere og det gjør at vi får en vanskelig balansegang der vi trenger faglige råd og kompetanse for å avgjøre hva som er riktig å tillate og hva som ikke bør tillates.  Jæren er et av de aller viktigste trekk- og rasteområder for fugler i Norge og har internasjonal vernestatus etter Ramsar-konvensjonen. Det er derfor viktig at det ikke gjøres vanskeligere for fuglene i slike helt spesielle nøkkelområder. Fugler på trekk er i en presset situasjon, fordi det krever mye energi å fly over store havområder. Rasteplassene er viktige for å hente seg inn etter, eller bygge seg opp til, kryssing av havstrekninger.

Samtidig er det slik at det er viktig at det legges til rette for friluftsaktivitet og KrF mener det er viktig at naturen skal være tilgjengelig for flest mulig personer som ønsker å bedrive ulike aktiviteter. Eksempelet her med kiting er også alt i alt en forholdsvis skånsom friluftslivsaktivitet sammenlignet med mye annet, slik som vannscootere. 

Spørsmålet om hva som skal tillates og ikke i slike områder må derfor baseres på faglige råd slik at det så langt som det er mulig kan legges til rette for sameksistens mellom dyreliv og friluftsaktivitet.»