Valgkamp: Venstre har tro på samarbeid mellom myndigheter og brettsporten

Ilan Sharoni, komité for båt & samfunn
24.08.2017
- Vi vil berømme brettsportmiljøene på Jæren som driver streng indrejustis i miljøene for å overholde de begrensingene som er lagt på aktiviteten for å verne dyrelivet, sier Iselin Nybø (V) i NSF valgkampserie.

Det er valgår i år og i den forbindelse har NSF spurt utvalgte partier hvordan de stiller seg til brettsporten og den særstillingen den har langs Jærstrendene. Du kan lese mer om bakgrunnen for saken her. I løpet av de siste årene har saken blitt presentert til samtlige stortingspartier. Norges Seilforbund, i samarbeid med Sola Brettseilerforening og prosjektet La Jærstrendene Leve, ba partiene om en offisiell uttalelse foran stortingsvalget. I løpet av juli og august vil vi her publisere partienes innstilling til brettrestriksjonene. Venstres Iselin Nybø svar:

«Jæren er et fantastisk område for vannbasert brettsport, og en av svært få strender i Norge med gode forhold for bølgesurfing og brettseiling i bølger. Venstre mener at det så langt det er mulig bør være åpent for brettseilere og surfere på norske strender.

Venstre har stor tro på kunnskapsbasert dialog og samarbeid mellom myndigheter og brettsporten og er glad for at rapporten «Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendenes landskapsvernområde» som ble utgitt av NINA (2016), viser at konfliktene mellom vern av fugl og brettaktiviteter kan løses dersom lokale aktører arbeider sammen for å finne gode løsninger.

Venstre er mot det generelle helårlige forbudet mot brettaktivitet som håndheves i enkelte områder, og ønsker å gjøre flere forsøk for å se hvordan mer brettaktivitet faktisk påvirker fuglelivet. Det er ingen grunn til å ha reguleringer på aktivitet som ikke skader fuglelivet. Et alternativ i områder der sjøfuglen er særlig aktiv, som vi mener det er grunn til å se nærmere på, er å begrense restriksjoner til hekkeperioden for sjøfuglen.

Venstre anerkjenner at Jæren er et av de viktigste områdene for sjøfugl i Norge, og beskyttelse av sårbare arter som sjøfugl, er svært høyt blant våre prioriteringer. Men det er viktig å huske på at det ikke er brettseilere og surfere som utgjør de store truslene mot sjøfuglen. Marin forsøpling, klimaendringer og fare for havarier og oljeutslipp er de virkelige truslene mot sjøfuglen, og det er de vi må løse for å sikre sjøfuglen for fremtiden.

Venstre opplever at brettseilere og surfere er blant dem som er mest motivert for å bidra til et rent miljø og trygge og gode forhold for sjøfuglen. Vi vil berømme brettsportmiljøene på Jæren som driver streng indrejustis i miljøene for å overholde de begrensingene som er lagt på aktiviteten for å verne dyrelivet. Vi vil i neste periode aktivt bidra til å finne frem til løsninger som både ivaretar den sårbare sjøfuglen, men samtidig er basert på kunnskap og ikke legger begrensninger på aktivitet som ikke skader sjøfuglen.»