Kiting med i OL 2024

Jon Amtrup
16.05.2018
World Sailings halvårsmøte har avgjort at kiting er med i OL i Paris 2024.

På World Sailings halvårsmøte i London i helgen gikk Counsil inn for følgende beslutning når det gjelder OL i Paris 2024:

Uendret fra OL 2020:

Laser herrer
Laser Radial damer
49erFX damer
49er herrer
Nacra 17 mix

Det er imidlertid en viss usikkerhet omkring Laser og Laser Radial klassene, da disse skal evalueres en gang til før endelig beslutning tas.

Mulige endringer:

Brett herrer og brett damer – her skal utstyr og format evalueres.

Nye klasser og format:
Enmannsjolle mix
Tomannsjolle mix
Kite mix

Hvordan de siste nye klassene og formatene skal bli er på ingen måte gitt. World Sailing skal ta den endelige beslutningen om OL 2024 under årsmøtet i november i år.